Tijela u Centru Dugave

U Centru djeluju:

  1. Upravno vijeće
  2. Stručno vijeće
  3. Stručni timovi
  4. Tim za kvalitetu socijalnih usluga
  5. Komisija za prehranu (jelovnike)
  6. Etičko povjerenstvo
  7. Povjerenstvo za sprečavanje i suzbijanje infekcija
  8. Povjerenstvo za nabavu
  9. HACCP tim
  10. i dr. tijela

Clanovi radnih tijela (pdf)

Sjednice Upravnog i Strucnog vijeca (pdf)

Zapisnici o radu tijela u Centru dostupni su na traženje uz primjenu izuzeća za podatke koji predstavljaju profesionalnu ili poslovnu tajnu.

Slideshow
Preuzmite Flash Player da biste vidjeli slajd.