Poludnevni boravak pri OŠ

ODJEL POLUDNEVNOG BORAVKA PRI OSNOVNIM ŠKOLAMA GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (PROGRAM PRODUŽENOG STRUČNOG POSTUPKA PRI OSNOVNIM ŠKOLAMA)

Voditeljica:
Brankica Vručinić, dipl. soc. radnik

Telefon:
(01) 6625 580

Aktivnosti i sadržaji programa ove ustrojbene jedinice provode se u okviru osnovnih škola na području grada Zagreba i Zagrebačke županije. Korisnicima ovog programa osigurava se poludnevni boravak u školi. Stručnjaci provode neposredni sociopedagoški rad s djecom koja su uključena u redovni program osnovnoškolskog obrazovanja, a zapažena su u školskoj sredini po očitovanim rizičnim karakteristikama ponašanja i teškoćama u socijalnoj integraciji. Program PSP-a pri osnovnim školama ima karakter sekundarne prevencije. Tretman se provodi na mjestu očitovanja teškoća socijalne prilagodbe, što je potpuno u skladu s orjentacijom na deinstituocionalizaciji i ranu intervenciju u slučajevima manifestiranja rizičnog ponašanja djece osnovnoškolske dobi. Osnovni cilj ovog oblika rada predstavlja rana intervencija u svakom pojedinom slučaju, pružanju neposredne, kontinuirane pomoći učenicima u otklanjanju očitovanih problema te preveniranju njihova intenziviranja. Ovaj tretman organiziran je u 21 O.Š. Uključeno je oko 370 korisnika u 27 odgojnih skupina od 10 do 12 korisnika.

Glavni cilj programa poludnevnog boravka je pomoć djeci u ostvarivanju uspjeha te snalaženju u školskom, vršnjačkom i obiteljskom okruženju.

Aktivnosti i sadržaji programa poludnevnog boravka provode se preko 25 godina u osnovnim školama na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Korisnicima ovog programa osigurava se poludnevni boravak u školi u trajanju od pet sati svaki radni dan (prije ili poslije nastave, ovisno o turnusu), dva obroka, školski pribor, a naši stručnjaci provode neposredni sociopedagoški rad s djecom koja su uključena u redovni program osnovnoškolskog obrazovanja. Također, preko vikenda (najmanje jednom mjesečno) organiziramo grupni odlazak u kino, kazalište, muzeje, na bazen, klizanje, izlete i slično.
Program se ostvaruje kroz tehnike građenja grupe i metodologiju grupnog rada, kroz individualni rad, različite oblike grupnih aktivnosti, radionice, aktivnu suradnju sa djelatnicima škole, CZSS i drugim stručnim službama te kroz savjetodavni rad sa roditeljima.
Dijete se uključuje na inicijativu stručnog suradnika škole ili nastavnika, roditelja, ili nam se samo dijete obrati za pomoć. Odluku o uključenju donosi stručni tim u sastavu : odgajatelj, soc. radnik nadležnog ureda CZSS, pedagog škole ili neki drugi stručni suradnik u školi. Po donošenju odluke, a nakon pristanka roditelja i samog djeteta, škola se pismenim putem obrati nadležnom uredu CZSS. Ured CZSS nakon razgovora s roditeljima uključuje dijete u naš tretman donošenjem rješenja o uključenju.

SADRŽAJI PROGRAMA

 • Razvijanje socijalnih vještina
 • Stjecanje povjerenja u sebe i druge
 • Stvaranje pozitivne slike o sebi
 • Samopouzdanje i umijeće razvijanja inicijative
 • Razvijanje radnih navika
 • Vježbe koncentracije
 • Pomoć u učenju
 • Učenje tehnika učenja
 • Asertivnost
 • Podupiranje procesa nenasilnog rješavanja
 • sukoba
 • Vještine rješavanja sukoba
 • Gradnja uzajamnog povjerenja i podrške
 • Komunikacijske vještine
 • Programi vršnjačke medijacije
 • Obrazovanje za ljudska prava i demokratsko
 • građanstvo
 • Razvijanje kulturnih navika
 • Organizacija slobodnih aktivnosti
 • Vikend program (izleti,kino, kazalište,muzeji….)
 • Kreativne radionice (likovne, dramske
 • lutkarske…)
 • Sportski sadržaji
 • Savjetovanje roditelja
 • Suradnja sa stručnim suradnicima, učiteljima,
 • razrednicima, predmetnim nastavnicima
 • Koordinacija stručnog tim

POPIS OSNOVNIH ŠKOLA U KOJIMA SE PROVODI PRODUŽENI BORAVAK:

 1. OŠ dr. Ante Starčevića, Zagreb, Svetog Leopolda Mandića broj 55
 2. OŠ Antuna Kovačića, Zagreb, Kotarnica broj 17
 3. OŠ Antuna Augustinčića, Zaprešić,  V. Nazora broj  2A
 4. OŠ Bukovac, Zagreb, Trnac broj 42
 5. OŠ Davorina Trstenjaka, Zagreb, Krčka broj 3
 6. OŠ Gustava Krkleca, Zagreb, Božidara Magovca broj 103
 7. OŠ grofa Janka Draškovića, Zagreb, Vrapčanska broj 7
 8. OŠ Ivana Cankara, Zagreb, Cankareva broj 10
 9. OŠ kralja Tomislava, Zagreb, Nova cesta  broj 92
 10. OŠ Malešnica, Zagreb, Antuna Topića Mimare broj 36
 11. OŠ Marije Jurić Zagorke, Zagreb, Štefanovečka cesta broj 67
 12. OŠ Matije Gupca, Zagreb, Davorina Bazjanca broj 2
 13. OŠ Nikole Hribara, Velika Gorica, Ruđera Boškovića broj 11
 14. OŠ Otok, Zagreb, Sloboština, Stjepana Gradića broj 4
 15. OŠ Petra Zrinskog, Krajiška broj 9
 16. OŠ Rudeš, Zagreb, Jablanska broj 51
 17. OŠ Voltino, Zagreb, Vinkovačka broj 1
 18. OŠ Većeslava Holjevca, Zagreb, Siget broj 23
 19. OŠ Tituša Brezovačkog, Zagreb, Špansko broj 1
 20. OŠ Vjenceslava Novaka, Zagreb, Vile Velebita broj 15A
 21. OŠ Žuti Brijeg, Zagreb, Vrtnjakovečka broj 2 

Preuzmite letak u pdf formatu:

Dom-Dugave-poludnevni-boravak-pri-OS-deplijan_web

Slideshow
Preuzmite Flash Player da biste vidjeli slajd.