Domski smještaj

ODJEL DOMSKOG TRETMANA

Voditeljica Odjela:
Ankica Brigljević, dipl. oec.

Voditelj Odsjeka:
Željko Galić, dipl. soc. radnik

Telefon:
(01) 6144 883
Telefaks:
(01) 6143 736

Odsjek Dom za mušku djecu i mladež u Ulici Otona Župančića 14:

Osigurava stalan smještaj muške djece i mladeži u dobi od 12. do 21. godine, odnosno u njemu se provodi odgojna mjera upućivanja u odgojnu ustanovu. Ovaj tretman se ostvaruje po principu malih odgojnih skupina u okviru kojih se pružaju usluge stalnog smještaja: stanovanje, prehrana, odijevanje, održavanje osobne higijene, organiziranje prijevoza, briga o zdravlju, čuvanje, odgoj i obrazovanje, stručna pomoć u učenju uz skrb o školovanju i radnom osposobljavanju, radne aktivnosti, organizacija konstruktivnog provođenja slobodnog vremena i drugi oblici stručne pomoći.

Optimalni smještajni kapacitet ovog odsjeka je 40 korisnika koji su razvrstani u pet odgojnih skupina.

Slideshow
Preuzmite Flash Player da biste vidjeli slajd.