22. sportski (domski) susreti “Dugave 2018″

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na 22. sportske (domske) susrete “Dugave 2018″ u subotu 19. svibnja 2018. na lokaciji Centra Dugave u Zagrebu, Dugave, Ulica svetog Mateja 70/a.

pozivnica-Dugave

Talentom protiv nasilja

Talent show – Talentom protiv nasilja – 20. travnja, 17 sati, Sportska dvorana Centra Dugave

Pokaži kako: Pjevaš, plešeš, izvodiš trikove, izvodiš akrobacije, znaš posebne vještine

Gosti iznenađenja i nagrada za svakog natjecatelja
Koncert grupe Adastra

Organizator: Udruga Zvuk svjetlost
Pod pokroviteljstvom G. U. za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba

Prvi sastanak – Projekt „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“

Održan prvi radni sastanak pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima koji skrbe  o djeci bez pratnje u Domu za odgoj djece i mladeži Karlovac kao i pravno savjetovalište za djecu bez pratnje smještenu u tom domu.
Hrvatski pravni centar (HPC), u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Karlovac i Odgojnim domom u Ivancu provodi projekt „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH.
Dana 21. veljače 2018. godine održan je prvi sastanak u Domu za odgoj djece i mladeži Karlovac pravnica HPC-a i djelatnika raznih stručnih profila. Na tom sastanku, obrađujući temu o pravima i obvezama djece bez pratnje, pravnice Hrvatskog pravnog centra otvorile su dijalog sa stručnim djelatnicima o problemima s kojima se oni susreću u svom radu. Svrha razgovora jest podizanje razine znanja i vještina stručnih djelatnika pri rješavanju problema u radu s djecom bez pratnje, upoznavajući ih s pravnim rješenjima konkretnih problema. Tijekom posjeta, razgovarano je s jednim djetetom bez pratnje koje je smješteno u Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac te ga se infomiralo o pravima i obvezama te mu je pružena pravna pomoć i podrška. Pravnice HPC-a su ga upoznale s pojedinim pravima i obvezama koje djeca bez pratnje imaju u Republici Hrvatskoj te o specifičnostima postupka odobrenja međunarodne zaštite.
Sljedeći sastanak je predviđen sa stručnim djelatnicima Odgojnog doma u Ivancu u ožujku 2018.

Djeca bez pratnje 2018 Karlovac (pdf)

Projekt „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“

Hrvatski pravni centar, u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Karlovac i Odgojnim domom u Ivancu provodi projekt „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH, a njegova provedba traje od 1. studenog 2017. do 30. listopada 2018. godine.
Cilj ovog projekta jest unaprijediti pravnu zaštitu djece bez pratnje, pružanjem pravne pomoći i podrške  kako djeci bez pratnje tako i stručnim djelatnicima koji rade s tom djecom u javnim ustanovama socijalne skrbi, metodama individualnog i grupnog rada. Posebni ciljevi projekta su informirati djecu bez pratnje o njihovim pravima i omogućiti im iznošenje mišljenja i sudjelovanja u donošenju odluka koje se na njih odnose u konkretnim slučajevima, putem pravne pomoći i podrške te podići razinu znanja i vještina stručnih djelatnika pri rješavanju konkretnih problema u radu s djecom bez pratnje putem pravne pomoći i podrške.
U tri javne ustanove socijalne skrbi (projektni partneri) gdje su smještena djeca bez pratnje, pravnice HPC-a pružat će pravnu pomoć i podršku na dva glavna načina:
 • pružanje pravnih informacija i pravne pomoći djeci bez pratnje kroz grupni razgovor pravnika ovlaštenog za pružanje pravne pomoći s djecom uz prisustvo njihovih skrbnika.
 • pružanje pravne pomoći i podrške djelatnicima  u ustanovama socijale skrbi.
Na zajedničkoj radionici svih stručnih djelatnika koji sudjeluju u tom grupnom radu, finalizirat će se Model pravne zaštite djece bez pratnje koji će se diseminirati svim ustanovama koje nisu bile uključene u projekt, a rade s djecom bez pratnje.

Projekt – Zajedno u zastiti djece bez pratnje (pdf)

Održan prvi radni sastanak pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima koji skrbe  o djeci bez pratnje u Odgojnom domu u Ivancu kao i pravno savjetovalište za djecu bez pratnje smještenu u tom domu

Hrvatski pravni centar (HPC), u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Karlovac i Odgojnim domom u Ivancu provodi projekt „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH.

Dana 18. prosinca 2017. godine održan je prvi sastanak na Projektu pravnica HPC-a sa djelatnicima raznih stručnih profila Odgojnog doma u Ivancu. Na tom sastanku, obrađujući temu o pravima i obvezama djece bez pratnje, pravnice Hrvatskog pravnog centra otvorile su dijalog, sa stručnim djelatnicima o problemima s kojima se oni susreću u svom radu. Svrha razgovora jest podizanje razine znanja i vještina stručnih djelatnika pri rješavanju problema u radu s djecom bez pratnje, upoznavajući ih s pravnim rješenjima konkretnih problema. Tijekom posjeta, djeca bez pratnje smještena u Odgojnom domu u Ivancu infomirana su o svojim pravima i obvezama kroz razgovor s pravnicama HPC-a te im je pružena pravna pomoć i podrška. Pravnice HPC-a su ih upoznale s pojedinim pravima i obvezama koja imaju u Republici Hrvatskoj te o specifičnostima postupka odobrenja međunarodne zaštite.

Sljedeći sastanak je predviđen sa stručnim djelatnicima Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave u siječnju 2017.

Djeca bez pratnje 2018 Ivanec (pdf)

Odluka o izboru kandidata za SOR

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA – POLAZNIKA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA SAMOSTALAN RAD, BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA, PRIPRAVNIKA (VJEŽBENIKA) I. VRSTE ZVANJA

Natječaj za pripravnike-polaznike SOR

Na temelju članka 4. Pravilnika o radu,  članka 24.  stavak 3. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine” broj 24/2017.) i članka 14. stavak 2. i 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (“Narodne novine” broj 32/2017) sukladno Uputi Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 112-01/17-01/27, UR.BROJ: 519-04-1-2/1-17-3 od 18. srpnja 2017. godine, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave raspisuje
NATJEČAJ
za prijem pripravnika, polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
1. na poslove: soc.pedagoga, pripravnika (vježbenika) I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i „Sadržaju pripravničke prakse“ utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 65/15)
Stručni uvjet: – socijalni pedagog – završen  diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski studij socijalne pedagogije (mag. soc. pedagogije) ili iznimno završen preddiplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski studij socijalne pedagogije (bacc. soc. pedagogije)
Trajanje: godinu dana
1 izvršitelj m/ž
2. na poslove: soc. radnika, pripravnika (vježbenika) I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i „Sadržaju pripravničke prakse“ utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 65/15)
Stručni uvjet: socijalni radnik – završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski studij socijalnog rada (mag. soc. rada) ili iznimno završen preddiplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski studij socijalnog rada (bacc. soc. rada)
Trajanje: godinu dana
1 izvršitelj m/ž
3. na poslove: odgajatelja, pripravnika (vježbenika) I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i „Sadržaju pripravničke prakse“ utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 65/15)
Stručni uvjet: završen  diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski studij socijalne pedagogije, ili socijalnog rada (mag. soc. pedagogije ili soc. rada) iznimno završen preddiplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski studij socijalne pedagogije ili  soc. rada (bacc. soc. pedagogije ili soc. rada)
ili iznimno završen diplomski sveučilišni studij iz područja pedagogije (mag. pedagogije)  te društvenih ili humanističkih znanosti
Trajanje: godinu dana
2 izvršitelja m/ž
Prijavu na natječaj može podnijeti osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana sa najviše do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave Natječaja u Biltenu i na web. str. HZZ-a.
Obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na web.str.: www.dom-dugave.hr  u roku od  8 dana od isteka roka za podnošenje prijava
Nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave se dostavljaju e-poštom  na adresu: centardugave@gmail.com

NATJECAJ PRIPRAVNICI – POLAZNICI SOR (pdf)

Odluka o imenovanju ravnatelja

Odluka o imenovanju ravnatelja Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave

Odluka o imenovanju ravnatelja Centra Dugave 2017 (pdf)

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja /ravnateljice

Na temelju članka 153. stavak 3. i članka 164. stavak 4. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 35. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave (dalje u tekstu: „Centar”), Upravno vijeće Centra sukladno odluci sa svoje 7. sjednice održane dana 08. kolovoza 2017. godine, raspisuje
NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja /ravnateljice
Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave
Za ravnatelja/ravnateljicu Centra može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
 1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije, socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti
 2. najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju
 3. u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi(„Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)
 4. koja ima hrvatsko državljanstvo
Iznimno, ako se na natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava propisani uvjet završenog diplomskog studija iz točke 1., za ravnatelja/ravnateljicu Centra može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući
preddiplomski studij iz točke 1., a ispunjava propisane uvjete iz točaka 2., 3 i 4. ovog natječaja.
Po izvršenom izboru kandidata za ravnatelja/ravnateljicu, Upravno vijeće Centra će po službenoj dužnosti pribaviti dokaz o nepostojanju zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17).
Upravno vijeće Centra imenuje ravnatelja/ravnateljicu, uz prethodnu suglasnost ministrice nadležne za poslove socijalne skrbi na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/ravnateljicu.
Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:
 1. životopis
 2. domovnicu
 3. diplomu
 4. ovjerenu presliku radne knjižice ili potvrdu HZMO-a o evidentiranom stažu
 5. potvrdu o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa
 6. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od mjesec dana
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s priloženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE
UPRAVNO VIJEĆE “NATJEČAJ ZA RAVNATELJA / RAVNATELJICU”
UL. SV. MATEJA 70/A
10010 ZAGREB-DUGAVE

Natjecaj izbor i imenovanje ravnatelja-ice (pdf)

21. susreti Dugave 2017.

Statističko izvješće o javnoj nabavi

Dom za odgoj djece i mladeži Zagreb, OIB: 88189190821 – Statističko izvješće o javnoj nabavi:

Izvjesce o Javnoj nabavi 2016 (pdf)

Slideshow
Preuzmite Flash Player da biste vidjeli slajd.