Treći radni sastanak – „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“

Održan treći radni sastanak pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima u Odgojnom domu u Karlovcu.

Dana 4. srpnja 2018. održan je treći, ujedno i posljednji, sastanak u nizu sastanaka sa stručnim djelatnicima zaposlenim u ustanovama socijalne skrbi na temu „Uloga posebnog skrbnika – načelo najboljeg interesa djeteta na projektu „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“ koji provodi Hrvatski pravni centar (HPC), u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Karlovac i Odgojnim domom u Ivancu, a koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH.

Sastanku su prisustvovali stručni djelatnici Odgojnog doma u Karlovcu te predstavnici Centra za socijalnu skrb Karlovac. Predavanje je održala Tatjana Holjevac, pravnica HPC-a i voditeljica Projekta. Na sastanku se raspravljalo o ulozi posebnog skrbnika, o njihovim pravima i obvezama u radu s djecom bez pratnje. Sudionici su aktivno pristupili sastanku dijeleći svoja dosadašnja iskustva i probleme na koje su nailazili u radu s djecom bez pratnje, te postavljali pitanja iz svoje prakse za koja su se pokušala iznaći rješenja na koja upućuje pravo.

Drugi sastanak – Projekt „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“

Održan drugi krug radnih sastanaka pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima koji skrbe  o djeci bez pratnje u Odgojnom domu u Ivancu i Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave

Hrvatski pravni centar (HPC), u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Karlovac i Odgojnim domom u Ivancu provodi projekt „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH.
Krenuo je drugi krug sastanaka sa stručnim djelatnicima zaposlenim u ustanovama socijalne skrbi. Dana 26. ožujka 2018. godine održan je drugi sastanak u Odgojnom domu u Ivancu. Tema drugog sastanka je bila detaljna obrada zakonodadnih odredbi vezanih za pojedina prava i obveze djece bez pratnje, s naglaskom na probleme vezane za ostvarivanje zdravstvene skrbi te prava na školovanje djece bez pratnje. Također, prisutne se uputilo u pravne norme vezane za pravo na spajanje djeteta bez pratnje s obitelji.
Predavanje je održala pravnica HPC-a, a na sastanku su sudjelovali zaposlenici Odgojnog doma Ivanec koji rade s djecom bez pratnje.
Dana 20. travnja 2018. godine održan je drugi po redu sastanak i u Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave na istu temu kao i u Odgojnom domu u Ivancu. Nakon iznesenog pravnog okvira, razgovaralo se o problemima s kojima se stručni djelatnici susreću u svom radu.
Tijekom posjeta, djeca bez pratnje smještena u u Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave infomirana su o svojim pravima i obvezama kroz razgovor s pravnicama HPC-a te im je pružena pravna pomoć i podrška. Pravnice HPC-a provele su individualne razgovore sa svakim od djece smještene u domu, uz prisustvo prevoditelja i posebnog skrbnika, s osvrtom na rješavanje pojedinih problema koja su im djeca tom prigodom iznijela.
Sljedeći sastanak se očekuje tijekom svibnja 2018. godine u Odgojnom domu u Karlovcu.

Djeca bez pratnje Ivanec i Dugave (pdf)

22. sportski (domski) susreti “Dugave 2018″

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na 22. sportske (domske) susrete “Dugave 2018″ u subotu 19. svibnja 2018. na lokaciji Centra Dugave u Zagrebu, Dugave, Ulica svetog Mateja 70/a.

pozivnica-Dugave

Talentom protiv nasilja

Talent show – Talentom protiv nasilja – 20. travnja, 17 sati, Sportska dvorana Centra Dugave

Pokaži kako: Pjevaš, plešeš, izvodiš trikove, izvodiš akrobacije, znaš posebne vještine

Gosti iznenađenja i nagrada za svakog natjecatelja
Koncert grupe Adastra

Organizator: Udruga Zvuk svjetlost
Pod pokroviteljstvom G. U. za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba

Prvi sastanak – Projekt „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“

Održan prvi radni sastanak pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima koji skrbe  o djeci bez pratnje u Domu za odgoj djece i mladeži Karlovac kao i pravno savjetovalište za djecu bez pratnje smještenu u tom domu.
Hrvatski pravni centar (HPC), u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Karlovac i Odgojnim domom u Ivancu provodi projekt „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH.
Dana 21. veljače 2018. godine održan je prvi sastanak u Domu za odgoj djece i mladeži Karlovac pravnica HPC-a i djelatnika raznih stručnih profila. Na tom sastanku, obrađujući temu o pravima i obvezama djece bez pratnje, pravnice Hrvatskog pravnog centra otvorile su dijalog sa stručnim djelatnicima o problemima s kojima se oni susreću u svom radu. Svrha razgovora jest podizanje razine znanja i vještina stručnih djelatnika pri rješavanju problema u radu s djecom bez pratnje, upoznavajući ih s pravnim rješenjima konkretnih problema. Tijekom posjeta, razgovarano je s jednim djetetom bez pratnje koje je smješteno u Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac te ga se infomiralo o pravima i obvezama te mu je pružena pravna pomoć i podrška. Pravnice HPC-a su ga upoznale s pojedinim pravima i obvezama koje djeca bez pratnje imaju u Republici Hrvatskoj te o specifičnostima postupka odobrenja međunarodne zaštite.
Sljedeći sastanak je predviđen sa stručnim djelatnicima Odgojnog doma u Ivancu u ožujku 2018.

Djeca bez pratnje 2018 Karlovac (pdf)

Nabava usluge sistematskog pregleda za radnike Centra Dugave

Nabava usluge sistematskog pregleda za radnike Centra Dugave - poziv na dostavu ponude

Pozivamo Vas na dostavu ponude za nabavu usluge sistematskog pregleda za radnike Centra Dugave.

Osnovne naznake o načinu i provedbi nabave:

  1. Vrsta, opis i količina usluge sistematskog pregleda utvrđuje se Narudžbenicom sukladno ponudi. Specificirana ponuda mora sadržavati sve specificirane zdravstvene preglede iz članka 73. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/2017). Obrazac ponude i priloženog troškovnika mora se ispuniti u cijelosti.
  2. Procijenjena vrijednost nabave: 50.500,00 kuna bez PDV-a
    Sukladno članku 15. i članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) na nabavu usluga vrijednosti manje od 200.000,00 kuna ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi. Ukupna plaćanja bez PDV-a na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
  3. Ponude se dostavljaju e-poštom na: centardugave@gmail.com najkasnije do 16. veljače 2018. do 12.00 sati zaključno.
  4. Ponude koje ne stignu do navedenog vremena neće se razmatrati.
  5. Najpovoljnija ponuda jest ponuda s najnižom cijenom.

Više u dokumentima:

POZIV ZA NABAVU USLUGE SISTEMATSKOG PREGLEDA (pdf)

POZIV ZA NABAVU USLUGE SISTEMATSKOG PREGLEDA (doc)

Projekt „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“

Hrvatski pravni centar, u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Karlovac i Odgojnim domom u Ivancu provodi projekt „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH, a njegova provedba traje od 1. studenog 2017. do 30. listopada 2018. godine.
Cilj ovog projekta jest unaprijediti pravnu zaštitu djece bez pratnje, pružanjem pravne pomoći i podrške  kako djeci bez pratnje tako i stručnim djelatnicima koji rade s tom djecom u javnim ustanovama socijalne skrbi, metodama individualnog i grupnog rada. Posebni ciljevi projekta su informirati djecu bez pratnje o njihovim pravima i omogućiti im iznošenje mišljenja i sudjelovanja u donošenju odluka koje se na njih odnose u konkretnim slučajevima, putem pravne pomoći i podrške te podići razinu znanja i vještina stručnih djelatnika pri rješavanju konkretnih problema u radu s djecom bez pratnje putem pravne pomoći i podrške.
U tri javne ustanove socijalne skrbi (projektni partneri) gdje su smještena djeca bez pratnje, pravnice HPC-a pružat će pravnu pomoć i podršku na dva glavna načina:
  • pružanje pravnih informacija i pravne pomoći djeci bez pratnje kroz grupni razgovor pravnika ovlaštenog za pružanje pravne pomoći s djecom uz prisustvo njihovih skrbnika.
  • pružanje pravne pomoći i podrške djelatnicima  u ustanovama socijale skrbi.
Na zajedničkoj radionici svih stručnih djelatnika koji sudjeluju u tom grupnom radu, finalizirat će se Model pravne zaštite djece bez pratnje koji će se diseminirati svim ustanovama koje nisu bile uključene u projekt, a rade s djecom bez pratnje.

Projekt – Zajedno u zastiti djece bez pratnje (pdf)

Održan prvi radni sastanak pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima koji skrbe  o djeci bez pratnje u Odgojnom domu u Ivancu kao i pravno savjetovalište za djecu bez pratnje smještenu u tom domu

Hrvatski pravni centar (HPC), u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Karlovac i Odgojnim domom u Ivancu provodi projekt „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH.

Dana 18. prosinca 2017. godine održan je prvi sastanak na Projektu pravnica HPC-a sa djelatnicima raznih stručnih profila Odgojnog doma u Ivancu. Na tom sastanku, obrađujući temu o pravima i obvezama djece bez pratnje, pravnice Hrvatskog pravnog centra otvorile su dijalog, sa stručnim djelatnicima o problemima s kojima se oni susreću u svom radu. Svrha razgovora jest podizanje razine znanja i vještina stručnih djelatnika pri rješavanju problema u radu s djecom bez pratnje, upoznavajući ih s pravnim rješenjima konkretnih problema. Tijekom posjeta, djeca bez pratnje smještena u Odgojnom domu u Ivancu infomirana su o svojim pravima i obvezama kroz razgovor s pravnicama HPC-a te im je pružena pravna pomoć i podrška. Pravnice HPC-a su ih upoznale s pojedinim pravima i obvezama koja imaju u Republici Hrvatskoj te o specifičnostima postupka odobrenja međunarodne zaštite.

Sljedeći sastanak je predviđen sa stručnim djelatnicima Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave u siječnju 2017.

Djeca bez pratnje 2018 Ivanec (pdf)

Odluka o izboru kandidata za SOR

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA – POLAZNIKA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA SAMOSTALAN RAD, BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA, PRIPRAVNIKA (VJEŽBENIKA) I. VRSTE ZVANJA

Natječaj za pripravnike-polaznike SOR

Na temelju članka 4. Pravilnika o radu,  članka 24.  stavak 3. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine” broj 24/2017.) i članka 14. stavak 2. i 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (“Narodne novine” broj 32/2017) sukladno Uputi Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 112-01/17-01/27, UR.BROJ: 519-04-1-2/1-17-3 od 18. srpnja 2017. godine, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave raspisuje
NATJEČAJ
za prijem pripravnika, polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
1. na poslove: soc.pedagoga, pripravnika (vježbenika) I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i „Sadržaju pripravničke prakse“ utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 65/15)
Stručni uvjet: – socijalni pedagog – završen  diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski studij socijalne pedagogije (mag. soc. pedagogije) ili iznimno završen preddiplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski studij socijalne pedagogije (bacc. soc. pedagogije)
Trajanje: godinu dana
1 izvršitelj m/ž
2. na poslove: soc. radnika, pripravnika (vježbenika) I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i „Sadržaju pripravničke prakse“ utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 65/15)
Stručni uvjet: socijalni radnik – završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski studij socijalnog rada (mag. soc. rada) ili iznimno završen preddiplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski studij socijalnog rada (bacc. soc. rada)
Trajanje: godinu dana
1 izvršitelj m/ž
3. na poslove: odgajatelja, pripravnika (vježbenika) I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i „Sadržaju pripravničke prakse“ utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 65/15)
Stručni uvjet: završen  diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski studij socijalne pedagogije, ili socijalnog rada (mag. soc. pedagogije ili soc. rada) iznimno završen preddiplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski studij socijalne pedagogije ili  soc. rada (bacc. soc. pedagogije ili soc. rada)
ili iznimno završen diplomski sveučilišni studij iz područja pedagogije (mag. pedagogije)  te društvenih ili humanističkih znanosti
Trajanje: godinu dana
2 izvršitelja m/ž
Prijavu na natječaj može podnijeti osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana sa najviše do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave Natječaja u Biltenu i na web. str. HZZ-a.
Obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na web.str.: www.dom-dugave.hr  u roku od  8 dana od isteka roka za podnošenje prijava
Nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave se dostavljaju e-poštom  na adresu: centardugave@gmail.com

NATJECAJ PRIPRAVNICI – POLAZNICI SOR (pdf)

Odluka o imenovanju ravnatelja

Odluka o imenovanju ravnatelja Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave

Odluka o imenovanju ravnatelja Centra Dugave 2017 (pdf)

Slideshow
Preuzmite Flash Player da biste vidjeli slajd.