Djelatnosti

Djelatnost Doma je pružanje usluga socijalne skrbi izvan vlastite obitelji za zadovoljavanje socijalno – zaštitnih potreba djece i mladeži u dobi od 7-21 god. života koja iskazuju poremećaje u ponašanju i vladanju.

Dom pruža usluge cjelodnevnog ili poludnevnog boravka te stalnog, tjednog ili privremenog smještaja odnosno kratkotrajni prihvat, boravak ili stanovanje, što ovisno o vrsti tretmana uključuje prehranu, odijevanje, brigu o zdravlju, čuvanje i odgoj te stručnu pomoć u učenju uz skrb o školovanju i radnom osposobljavanju.

U Domu se provodi stacionarna opservacija, poludnevni boravak – produženi stručni postupak, prihvat i domski tretman, a u skladu s propisima o izvršenju odgojnih mjera za maloljetnike izvršavaju se i sudske odgojne mjere:

  • upućivanje u Centar za odgoj
  • pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi
  • iznimno i upućivanje u odgojnu ustanovu

U Ulici Otona Župančića 14 te Denzlerovoj broj 46 i 48 u sklopu malih odgojnih skupina osiguravamo usluge stalnog smještaja muškoj djeci i mladeži u dobi od 12 – 18 godi. te u Stambenoj zajednici Dubrava korisnicima do 21 godine života.

U radu Doma poseban se naglasak stavlja na neposredan preventivni rad u sklopu produženog stručnog postupka koji se provodi pri osnovnim školama, a koji je poludnevnog karaktera.

Smještaj djece i mladeži u Dom zasniva se na temelju pozitivnih propisa u djelatnosti socijalne skrbi a to su primarno Zakon o socijalnoj skrbi, Obiteljski zakon, Zakon o sudovima za mladež, Prekršajni zakon, Zakon o strancima i drugi zakoni. Centri za socijalnu skrb po važećim propisima smještavaju djecu i mladež u Dom.

Dom pruža usluge tijekom cijele godine tako da u bilo kojem trenutku za svako dijete može dobiti pomoć, bilo da se radi o savjetovališnoj usluzi, ili ako je to potrebno i privremenim smještajem do konačnog rješenja problema u interesu djece i mladeži. Djeca i mladež u stanju socijalno zaštitne potrebe mogu u svaka doba dana i sama potražiti pomoć bilo da su iz nekog razloga napustili roditeljski dom, ustanovu i sl.

Slideshow
Preuzmite Flash Player da biste vidjeli slajd.