Publikacije

DUGA, list Doma za odgoj djece i mladeži Zagreb, broj 1., prosinac 2011.
_
duga-1_list_dom_dugave
_
Izdavač: Dom za odgoj djece i mladeži Zagreb
Za izdavača: Božo Vrkljan, ravnatelj
Adresa: DugaSv. Mateja 70/a,Zagreb-Dugave,10010
Tel/fax: 01/6687809
E-mail: domdugave@gmail.com
Uredništvo: Božo Vrkljan, Danijela Simončić-Brigljević, Hrvoje Merdžan, Tomislav Orsag, Danijela Đurak, Sonja Burić, Renata Halabarec, Maja Vučić Blažić
Priprema: Lovorka Prenner
Priprema za tisak i tisak: Stribor d.o.o.
-
Preuzmite dokumente u pdf formatu (15,1 MB):
DUGA._List Doma za odgoj djece i mladezi Zagreb
Lijevi klik za otvaranje dokumenta u novom prozoru ili tabu / desni klik miša za spremanje na računalo
Slideshow
Preuzmite Flash Player da biste vidjeli slajd.