Uputa MDOMSP – Provedba postupka jednostavne nabave

Upute Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova:

Comments are closed.

Slideshow
Preuzmite Flash Player da biste vidjeli slajd.