Nabava usluge sistematskog pregleda za radnike Centra Dugave

Nabava usluge sistematskog pregleda za radnike Centra Dugave - poziv na dostavu ponude

Pozivamo Vas na dostavu ponude za nabavu usluge sistematskog pregleda za radnike Centra Dugave.

Osnovne naznake o načinu i provedbi nabave:

  1. Vrsta, opis i količina usluge sistematskog pregleda utvrđuje se Narudžbenicom sukladno ponudi. Specificirana ponuda mora sadržavati sve specificirane zdravstvene preglede iz članka 73. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/2017). Obrazac ponude i priloženog troškovnika mora se ispuniti u cijelosti.
  2. Procijenjena vrijednost nabave: 50.500,00 kuna bez PDV-a
    Sukladno članku 15. i članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) na nabavu usluga vrijednosti manje od 200.000,00 kuna ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi. Ukupna plaćanja bez PDV-a na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
  3. Ponude se dostavljaju e-poštom na: centardugave@gmail.com najkasnije do 16. veljače 2018. do 12.00 sati zaključno.
  4. Ponude koje ne stignu do navedenog vremena neće se razmatrati.
  5. Najpovoljnija ponuda jest ponuda s najnižom cijenom.

Više u dokumentima:

POZIV ZA NABAVU USLUGE SISTEMATSKOG PREGLEDA (pdf)

POZIV ZA NABAVU USLUGE SISTEMATSKOG PREGLEDA (doc)

Comments are closed.

Slideshow
Preuzmite Flash Player da biste vidjeli slajd.