Archive for the ‘Novosti’ Category

Prvi sastanak – Projekt „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“

Održan prvi radni sastanak pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima koji skrbe  o djeci bez pratnje u Domu za odgoj djece i mladeži Karlovac kao i pravno savjetovalište za djecu bez pratnje smještenu u tom domu.
Hrvatski pravni centar (HPC), u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Karlovac i Odgojnim domom u Ivancu provodi projekt „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH.
Dana 21. veljače 2018. godine održan je prvi sastanak u Domu za odgoj djece i mladeži Karlovac pravnica HPC-a i djelatnika raznih stručnih profila. Na tom sastanku, obrađujući temu o pravima i obvezama djece bez pratnje, pravnice Hrvatskog pravnog centra otvorile su dijalog sa stručnim djelatnicima o problemima s kojima se oni susreću u svom radu. Svrha razgovora jest podizanje razine znanja i vještina stručnih djelatnika pri rješavanju problema u radu s djecom bez pratnje, upoznavajući ih s pravnim rješenjima konkretnih problema. Tijekom posjeta, razgovarano je s jednim djetetom bez pratnje koje je smješteno u Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac te ga se infomiralo o pravima i obvezama te mu je pružena pravna pomoć i podrška. Pravnice HPC-a su ga upoznale s pojedinim pravima i obvezama koje djeca bez pratnje imaju u Republici Hrvatskoj te o specifičnostima postupka odobrenja međunarodne zaštite.
Sljedeći sastanak je predviđen sa stručnim djelatnicima Odgojnog doma u Ivancu u ožujku 2018.

Djeca bez pratnje 2018 Karlovac (pdf)

Projekt „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“

Hrvatski pravni centar, u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Karlovac i Odgojnim domom u Ivancu provodi projekt „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH, a njegova provedba traje od 1. studenog 2017. do 30. listopada 2018. godine.
Cilj ovog projekta jest unaprijediti pravnu zaštitu djece bez pratnje, pružanjem pravne pomoći i podrške  kako djeci bez pratnje tako i stručnim djelatnicima koji rade s tom djecom u javnim ustanovama socijalne skrbi, metodama individualnog i grupnog rada. Posebni ciljevi projekta su informirati djecu bez pratnje o njihovim pravima i omogućiti im iznošenje mišljenja i sudjelovanja u donošenju odluka koje se na njih odnose u konkretnim slučajevima, putem pravne pomoći i podrške te podići razinu znanja i vještina stručnih djelatnika pri rješavanju konkretnih problema u radu s djecom bez pratnje putem pravne pomoći i podrške.
U tri javne ustanove socijalne skrbi (projektni partneri) gdje su smještena djeca bez pratnje, pravnice HPC-a pružat će pravnu pomoć i podršku na dva glavna načina:
 • pružanje pravnih informacija i pravne pomoći djeci bez pratnje kroz grupni razgovor pravnika ovlaštenog za pružanje pravne pomoći s djecom uz prisustvo njihovih skrbnika.
 • pružanje pravne pomoći i podrške djelatnicima  u ustanovama socijale skrbi.
Na zajedničkoj radionici svih stručnih djelatnika koji sudjeluju u tom grupnom radu, finalizirat će se Model pravne zaštite djece bez pratnje koji će se diseminirati svim ustanovama koje nisu bile uključene u projekt, a rade s djecom bez pratnje.

Projekt – Zajedno u zastiti djece bez pratnje (pdf)

Održan prvi radni sastanak pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima koji skrbe  o djeci bez pratnje u Odgojnom domu u Ivancu kao i pravno savjetovalište za djecu bez pratnje smještenu u tom domu

Hrvatski pravni centar (HPC), u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Karlovac i Odgojnim domom u Ivancu provodi projekt „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH.

Dana 18. prosinca 2017. godine održan je prvi sastanak na Projektu pravnica HPC-a sa djelatnicima raznih stručnih profila Odgojnog doma u Ivancu. Na tom sastanku, obrađujući temu o pravima i obvezama djece bez pratnje, pravnice Hrvatskog pravnog centra otvorile su dijalog, sa stručnim djelatnicima o problemima s kojima se oni susreću u svom radu. Svrha razgovora jest podizanje razine znanja i vještina stručnih djelatnika pri rješavanju problema u radu s djecom bez pratnje, upoznavajući ih s pravnim rješenjima konkretnih problema. Tijekom posjeta, djeca bez pratnje smještena u Odgojnom domu u Ivancu infomirana su o svojim pravima i obvezama kroz razgovor s pravnicama HPC-a te im je pružena pravna pomoć i podrška. Pravnice HPC-a su ih upoznale s pojedinim pravima i obvezama koja imaju u Republici Hrvatskoj te o specifičnostima postupka odobrenja međunarodne zaštite.

Sljedeći sastanak je predviđen sa stručnim djelatnicima Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave u siječnju 2017.

Djeca bez pratnje 2018 Ivanec (pdf)

21. susreti Dugave 2017.

Preimenovanje ustanove

Dom Dugave je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu preimenovan u Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave.

Rjesenje Trgovackog suda u Zagrebu (pdf)

Nova web stranica na domeni centar-dugave.hr je u izradi.

Aktualno Dugave i Porin

Nadzor nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta i roditelja

U prostoru Savjetovališta Doma se od 01. srpnja 2016. godine, primarno za potrebe centara za socijalnu skrb izvan područja Grada Zagreba, može provoditi  nadzor nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta i roditelja sukladno odredbama Pravilnika o provođenju nadzora nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta i roditelja (“Narodne novine” broj 106/14).

Za potrebe provođenja nadzora  centri se upućuju prethodno uputiti molbu na službenu e-adresu: domdugave@gmail.com

20. domski susreti Dugave 2016.

Dana 21. svibnja 2016. godine na lokaciji Doma u Dugavama, Ul. sv. Mateja broj 70/a, te na sportskim terenima OŠ Dugave & OŠ Fran Galović održali su se 20. domski susreti „Dugave“, sportski susreti   uz druženje i roštiljadu korisnika domova socijalne skrbi iz cijele Hrvatske.

Zahvaljujemo svima koji su omogućili organizaciju i održavanje tradicionalnih susreta naših korisnika:

 1. OŠ Dugave i OŠ Fran Galović
 2. E-Elmes, Dugo Selo, Brckovljani
 3. Judo klub Dugave, Zagreb
 4. Gala jaja d.o.o. Bjelovar
 5. Podravka d.d. Koprivnica
 6. Staklo – Galanterija Zagreb
 7. Vox-promet d.o.o. Zagreb
 8. Obrtnička zadruga “Graditelj”  Zagreb
 9. RICO-SAN d.o.o.
 10. Gepot d.o.o.
 11. Tiskara “Glas” Slavonski Brod
 12. Vugrinec d.o.o. Zaprešić

Noć knjige

NOĆ KNJIGE

U organizaciji Udruge Nova stranica Zagreb  dana 23. travnja 2015. u Domu Dugave obilježili smo kulturno-umjetničko događanje u sklopu projekta “Noć knjige.”
Predstavio nam se mladi književnik Sven Popović koji je ove godine objavio zbirku kratkih priča „Nebo u kaljuži“.
Uz kratak neformalan razgovor Sven je i pročitao jednu od svojih kratkih priča.
Uslijedilo je putopisno predavanje Gorana Subašića, putopisca i glazbenika.
Pogledali smo video film sa Goranovih putovanja te niz fotografija snimljenih u Africi iz koje se nedavno vratio. Svoje predavanje Goran je završio uz svirku na gitari.
Noć knjige Udruga Nova stranica zaključila je donacijom knjiga našem Domu.
Romini Bengez, predsjednici Udruge, Svenu Popoviću i Goranu Subašiću zahvaljujemo što su “Noć knjige” podijelili s nama.

obilježavanje Svjetskog dana migranata

Dan migranata_poziv_16.12.2013.

Program za cjeloživotno učenje za Leonardo da Vinci VETPRO

U sklopu Natječaja 2013. godine - Program za cjeloživotno učenje za Leonardo da Vinci aktivnost Mobilnost – Stručnjaci u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (VETPRO) od strane Agencije za mobilnost i programe EU prihvaćen je projekt Doma za odgoj djece i mladeži Zagreb broj: 2013-1-HR1-LEO03-03082.

Naše aktivnosti na izvršavanju projekta slijede…

OBAVIJEST O PLANIRANIM AKTIVNOSTIMA ZA ODABIR KANDIDATA ZA STUDIJSKU POSJETU  GRADU  HANNOVERU

U  projektu studijske posjete u tijeku je odabir i donošenje odluke o polaznicima studijskog putovanja. Cilj ovog projekta je povećati znanja i stručne kompetencije stručnjaka uključenih u odgoj i obrazovanje djece i mladih s poremećajima u ponašanju i vladanju kako bi im  mogli pružiti kvalitetniju potporu. Projekt će omogućiti razmjene iskustava sudionika te prijenos novih strategija i metoda rada. Vrlo je važno da u projekt mobilnosti budu uključeni stručnjaci koji se aktivno bave problematikom  odgoja i obrazovanja djece i mladih s poremećajima, kao i oni koji intenzivno surađuju sa domovima za odgoj (socijalni radnici, socijalni pedagozi, psiholozi, stručni savjetnici, suci za maloljetnike te predstavnici službe socijalne skrbi). Po mišljenju stručnog vijeća doma najsvrsishodnije da na mobilnost kao vanjski suradnici idu po jedan predstavnik: resornog ministarstva, centra za socijalnu skrb, srodnog odnosno iste vrste odgojnog doma koji imaju pretežno korisnike uključene u strukovno obrazovanje  te predstavnici suda, odnosno sudac i stručni suradnik. Kriteriji za odabir kandidata treba biti obrazovna i stručna podloga, određeno iskustvo u radu, htijenje i želja za stjecanjem novih znanja kroz cjeloživotno učenje te prijenos i inkorporacija istih  u   nove strategije. Navedenim ustanovama  upućeni su zahtjevi i prijavnica za predlaganje kandidata za mobilnost odnosno učešće u projektu.Po dobivanju liste polaznika stručno vijeće Doma raspravit će i donijeti  konačnu odluku o sudionicima mobilnosti.

LISTA SUDIONIKA
Lista sudionika

ODRŽANA MOBILNOST U SKLOPU PROJEKTA BEDVET

Mobilnost u sklopu projekta „Bihevioral Disorders – Opportunity in VET“ održala se u razdoblju od 27. listopada do 2. studenog 2013. godine. Tijekom pet radnih dana sudionici su obilazili ustanove koje se u Hannoveru (gradu i užoj regiji) bave strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem mladih, ali i drugih populacija koje su u opasnosti od marginalizacije na tržištu rada (npr. osoba s invaliditetom). U sklopu navedenog posjetili su Diakonie College, Hannoversche Werkstätten te Fachhochschule. Osim toga, posjetili su i institucije koje se bave pružanjem usluga iz preventivnog i tretmanskog spektra mladima koji su prepoznati kao rizična skupina za ispoljavanje problema u ponašanju ili su prema njima već izrečene odgojne mjere. Pritom su se posebice isticale posjete organizaciji Stephanssttift, udruzi BAF, podružnici Caritasa te Ministarstvu za socijalnu skrb, žene, obitelj, zdravlje i integraciju. Cilj projekta bilo je prenošenje iskustva dobre prakse izravnim kontaktom s djelatnicima i korisnicima usluga navedenih institucija. U tom smislu, sudionici su najviše mogli naučiti o važnosti decentralizacije i sistematizacije u sustavu pružanja usluga. Naime, iako i u njemačkom sustavu socijalne skrbi određeni dio usluga pružaju ustanove pod patronatom lokalne, regionalne i/ili državne vlasti, veliki postotak takvih usluga obavljaju nevladine udruge i vjerske organizacije. Funkcioniraju na principu ponude i potražnje te svaka od tih organizacija može dati svoj prijedlog plana rada s određenim klijentom. Potom nadležni ured, u suradnji s klijentom, odabire onu ponudu koju smatra najprikladnijom. Ovakav način rada pruža znatno više mogućnosti u tretmanskim opcijama, a postupanja spram pojedinaca su ažurna i u skladu s njihovim potrebama. S druge strane, time izostaje kontinuitet u bavljenju pojedincem, ali postoji i realna opasnost od prebacivanja odgovornosti na druge instance u sustavu. Naime, tijekom posjeta očitovalo se da prema mnogim mladima i njihovim obiteljima, kojima treba pružiti pomoć i usmjeravanje, izostaje intervencija sustava. Međutim, to je posljedica još jedne velike razlike u odnosu na hrvatski sustav socijalne: u Njemačkoj dijete i/ili njegovi roditelji imaju znatno više prava i sloboda u odnosu na prihvaćanje i izbor mjere koja se u obitelji ili prema pojedincu provodi. Iako je ovakav pristup vrlo idealističan, i tamošnji stručnjaci priznaju da su u vezi ove problematike u tijeku velike debate. Naime, na taj su način izuzetno ograničene mogućnosti utjecaja sustava na dijete i/ili obitelj, osim u ekstremnim slučajevima, kada je u tijeku akutno zlostavljanje ili zanemarivanje djeteta.

Dakle, iako su se tijekom posjeta prepoznali dobri primjeri u praksi njemačkog sustava socijalne skrbi, posebice u vidu sistematizacije rada, moraju se priznati i prednosti pristupa kakav se primjenjuje u Hrvatskoj. Nadalje, budući da je hrvatski sustav usmjeren prema deinstituacionalizaciji i pronalaženju alternativnih načina pružanja tretmana spram djece i mladih, ovakvi bi projekti i u budućnosti mogli doprinijeti razvoju novih ideja i implementaciji primjera dobre prakse koji su se već pokazali efikasnima u drugim zemljama. Detaljnije predstavljanje iskustava provedene mobilnosti te zaključaka koji su iz nje proizašli bit će održano u Tribinama grada Zagreba 10. prosinca 2013. godine. Naime, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež tada organizira javnu tribinu na kojoj će izlagači biti sudionici samog projekta. Srdačno Vas pozivamo da istoj prisustvujete.

Lifelong Learning Programme Agencija za mobilnost i programe EU

Slideshow
Preuzmite Flash Player da biste vidjeli slajd.